Inwestycje, handel zagraniczny, doradztwo, internacjonalizacja przedsiębiorstw

BCC Group

Jest firmą zbudowaną na doświadczeniach wynikających z praktyk zawodowych i działalności gospodarczej wspólników oraz pracowników zgromadzonych przez lata pracy w branży handlowej i doradztwa. Korzystamy z sieci wypracowanych powiązań i kontaktów łącząc poszczególne interesy. W naszym zespole i wśród kooperujących podmiotów korzystamy z wiedzy i umiejętności ekspertów z dziedziny prawa, handlu, zarządzania, oraz inżynierii przemysłowej szczególnie wiertnictwa. Nasza grupa kapitałowa działa głównie w branży chemii przemysłowej dla produkcji i prac inżynieryjnych. Jako wspólnicy posiadamy również w swoim portfolio firmy z branży komercyjnej.

Firma BCC opiera się na kilku filarach:

Obszar przemysłu 

 • Półprodukty - surowce mineralne dla różnych etapów produkcji
 • Chemia wiertnicza - współpracując z najlepszym firmami inżynieryjnymi i chemii wiertniczej, sprzedając produkty i usługi dla klientów (bdc.com.pl)

Obszar komercyjny 

 • posiadając w portfolio sieć kooperujących podmiotów m.in. salony optyczne http://www.tenatelli.com
 • podpisana została umowa z firmą Martin na dostawy artykułów spożywczych do terytorium Unii Europejskiej http://martinbel.by

Inwestycje

 • inwestujemy w nieruchomości, z zamiarem zarządzania i wyjnamu http://www.czyzewskiego1.pl/lokale-uslugowe pod tym adresem znajda Państwo namiary na BCC jako operatora wynajmu nieruchomosci - umowy zostały podpisane z Convector Development - krakowskim developerem

Poznaj nasz zespół

Ruben Mkrtchyan

Wspólnik Spółki BCC
Wykształcenie odebrał studiując na dwóch uczelniach krakowskich uzyskując stopień Magistra Inżyniera Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wydziału metali nieżelaznych o specjalności zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu oraz Magistra Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych.

Zawodowo:
Pracował w branży hotelarskiej grupy hoteli WAM oraz w handlu.
Jako prywatny przedsiębiorca, zajmował się handlem w gastronomii oraz branżą finansową, ubezpieczeniami.
Pomysłodawca salonów optycznych pod własną marką,

Wykorzystując kontakty z kraju pochodzenia, zainteresowany wzrostem wymiany handlowej pomiędzy Polską a krajami WNP oraz projektami inwestycyjnymi.
Współtwórca firmy BCCSławomir Włodek

Wspólnik Spółki BCC
Ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Tytuł magistra ekonomii uzyskał na wydziale Zarządzania w specjalności Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu tejże uczelni, gdzie ukończył również licencjat na kierunku Administracja.

Zawodowo:
Doświadczenie zdobywał pracując i współtworząc firmy z sektora przemysłu wiertniczego, jak również spółki z branży transportu oraz doradztwa, w których współpracował z doktorantami swojej alma mater.

Współtwórca BCC. W działalności zawodowej i naukowej porusza zagadnienia związane z zarządzaniem, stosunkami międzynarodowymi oraz bezpieczeństwem ekonomicznym. Jest praktykiem internacjonalizacji przedsiębiorstw i autorem licznych analiz na temat relacji handlowych i politycznych. Współpracuje z wieloma instytucjami w kraju i za granicąMaciej Sawłowicz

Manager sprzedaży

+48 601 4252103

sawlowicz@bccentre.pl


Jacek Mkrtchyan

Koordynator do spraw logistyki

+48 600 561 114

jacek@bccentre.pl

Maria Romańczyk

Kierownik biura

+48 733 113 113

biuro@bccentre.pl

Poznaj nasze produkty i usługi

Handel

Grupa BCC jest nastawiona na inwestycje, eksport pośredni w obszarze handlu zagranicznego. Poszukujemy partnerów biznesowych, których możemy reprezentować w krajach WNP. Podpisane przez nas umowy dotyczą wielu branż gospodarki, od przemysłu chemicznego po budownictwo i artykuły spożywcze. Wspomagamy wtedy firmy, które chcą eksportować ale w ich koncepcji rozwoju sieci sprzedaży leży poszukiwanie przedstawiciela a nie otwarcie własnego podmiotu za granicą.


Nasze produkty:

FRN – Natural Reclaim Rubber

Stosowane przy wytwarzaniu:

 • naturalnych rurek gumowych do rowerów, lekkich pojazdów silnikowych, ciężarówek itp.
 • części samochodowych wytłaczanych,
 • formowanych produktach gumowych i innych wytłaczanych produktów,
 • klejów.

FRB – Buthyl Reclaim Rubber

Stosowane przy wytwarzaniu:

 • Butli wewnętrzne butylowych,
 • Opaska wewnętrzna lina 
 • kleje, kable 
 • węży, farbowanych na czarno produktach gumowych.

Chlorek Potasu

Zastosowanie w przemyśle:

 • rolniczym,
 • wydobywczym,
 • metalurgicznym,
 • spożywczym,
 • farmaceutycznym.

Prime Gel X

Naturalny bentonit typu sodowego o dużej zawartości montmorillonitu. Charakteryzuje się dużą wydajnością i łatwością dyspersji w wodzie słodkiej. Płuczka wiertnicza sporządzona na bazie bentonitu Prime Gel X posiada dużą zdolność wynoszenia urobku i tworzy cienki osad iłowy o niskiej przepuszczalności. Płuczka stosowana jest powszechnie do wierceń horyzontalnych oraz wszędzie tam gdzie zachodzi konieczność szybkiego przygotowania płuczki o małej zawartości fazy stałej. Bentonit Prime Gel X może być używany jako pojedynczy składnik płuczki lub w połączeniu z innymi produktami np. polimerami różnych typów.

Prime Gel Plus

Naturalny bentonit typu sodowego o dużej zawartości montmorylonitu. Charakteryzuje się dużą wydajnością, łatwością dyspersji w wodzie słodkiej, brakiem zapiaszczenia. Płuczka wiertnicza sporządzona na bazie bentonitu Prime Gel Plus posiada dużą zdolność wynoszenia urobku i tworzy cienki osad iłowy o niskiej przepuszczalności. Parametry reologiczne uzyskane na bazie bentonitu Prime Gel Plus są stabilne w czasie. Płuczka stosowana jest powszechnie do wierceń poziomych wykonywanych w technologii HDD i Mikrotunelowania, wierceń pod pionowe kolektory ciepła oraz wszędzie tam gdzie zachodzi konieczność szybkiego przygotowania płuczki o małej zawartości fazy stałej. Bentonit Prime Gel Plus może być używany jako pojedynczy składnik płuczki lub w połączeniu z innymi produktami np. polimerami różnych typów.

Doradztwo

Jesteśmy profesjonalnym zespołem eksperckim łączącym kompetencje akademickie z praktycznymi doświadczeniami z sektora publicznego i prywatnego. Specjalizujemy się w szeroko pojętym doradztwie strategicznym. Współpracujemy z instytucjami sektora publicznego, przedsiębiorstwami, samorządami terytorialnymi, administracją publiczną, uniwersytetami i instytucjami badawczymi. Działamy w obszarach doradztwa personalnego tworząc raporty płacowe, analizy rynku pracy, analizy rynków zagranicznych, rozpoznamy procesy biznesowe i zaproponujemy usprawnienia, oferując zarazem systemy informatyczne pozwalające zwiększyć efektywność zarządzania.

Oferowane produkty:

Ekspertyzy prawne, rynkowe

Analiza finansowa i ekonomiczna

Analiza rynku

Doradztwo strategiczne

Negocjacje

Internacjonalizacja przedsiębiorstw na obszar WNP ( wejście na rynki wschodnie)

W tym obszarze działalność naszej firmy jest skierowana bezpośrednio do biznesmenów, którzy rozważają podjęcie kroków na Wschodzie. Tu, w Polsce oferujemy pomoc w rozwiązywaniu problemów, które wcześniej można było załatwić tylko zwracając się do wyspecjalizowanej firmy na terenie Rosji albo jadąc tam. Teraz zgłaszając się do nas otrzymają Państwo fachowe konsultacje i pomoc w prowadzeniu interesów na Wschodzie. O tym, że w Rosji można zarabiać inwestując i prowadząc swój biznes z naszą pomocą, przekonało się już wielu przedsiębiorców.

Oferujemy:

 • założenie firmy i otwarcie przedstawicielstwa;
 • certyfikacja i zezwolenia
 • sprawy celne;
 • kwestie podatkowe;
 • sporządzanie i ekspertyza prawna umów z kontrahentami;
 • poszukiwanie partnerów biznesowych w Rosji i krajach WNP
 • aktualne marketingowe analizy sytuacji ekonomicznej w poszczególnych branżach rynku rosyjskiego;
 • profesjonalne tłumaczenia językowe.

Inwestycje

Inwestujemy w nieruchomości, z zamiarem zarządzania i wynajmu.

Czyżewskiego1.pl pod tym adresem znajdą Państwo namiary na BCC jako operatora wynajmu nieruchomoci - umowy zostały podpisane z Convector Development - krakowskim developerem

Kontakt

+48 733 113 113

biuro@bccentre.pl


Adres rejestrowy:

ul. Szlak 26, 31-153 Kraków


Adres prowadzenia działalności gospodarczej:

ul. Szlak 26, 31-153 Kraków


Adres magazynu:

Śledziejowice 208, 32-020 Wieliczka
Magazyn PLATA

Napisz do nas

Odpowiemy najszybciej jak to możliwe.